ทัวร์โรงงาน

Standard Factory

โรงงานมาตรฐาน

Material warehouse

คลังสินค้าวัสดุ

Sewing workshop

การประชุมเชิงปฏิบัติการการตัดเย็บ

Inspection and packaging workshop

ตรวจสอบและประชุมเชิงปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์

Finished products warehouse

คลังสินค้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป